Pozytywny egzamin na prawo jazdy nie gwarantuje uprawnień

Pozytywny egzamin na prawo jazdy nie gwarantuje uprawnień

Przed 19 stycznia, czyli przed wprowadzeniem zmian do ustawy o kierujących pojazdami szkoły nauki jazdy i WORD-y przeżywały prawdziwe oblężenie. Wszyscy chcieli zdążyć zdać egzamin na prawo jazdy jeszcze na starych zasadach. Okazuje się jednak, że mimo pozytywnego wyniku, nie wszyscy otrzymają dokument potwierdzający umiejętności.

Zmieniły się bowiem nie tylko zasady zdawania egzaminu teoretycznego, ale także limity wieku uprawniające do otrzymania pozwolenia na kierowanie pojazdami. O ile w kwestii kategorii B przynależnej samochodom osobowym, się one nie zmieniły, tak już w kategoriach A (motocykle), C (samochody ciężarowe) i D (autobusy) wiek kandydata został podniesiony. Obecnie obowiązujące limity wieku to:

  • w kategorii A – 24 lata, o 6 lat więcej niż przed zmianami,
  • w kategorii C – 21 lat, o 3 lata więcej niż przez zmianami,
  • w kategorii D – 24 lata, o 3 lata więcej niż przed zmianami.

W praktyce oznacza to jednak, że osoby, które zdały egzamin przed 19 stycznia i spełniały warunki sprzed nowelizacji mogą nie otrzymać prawa jazdy, jeśli dokument miał być wydany przez urząd już po 19 stycznia. Urzędników obowiązywały już wówczas nowe wytyczne, których wniosek o wydanie dokumentu nie spełniał. Decyzji urzędnika nie determinuje data zaliczenia egzaminu, a data urzędowego rozpatrywania wniosku. Jeśli wiek wnioskodawcy się nie zgadza, prawo jazdy nie może być wydane.

Co w takiej sytuacji? Za młodzi, według nowych przepisów, kandydaci, chcąc uzyskać uprawnienia, będą musieli odbyć dodatkowy kurs.