Urzędy pracy sklasyfikują bezrobotnych

Urzędy pracy sklasyfikują bezrobotnych

Walka z bezrobociem w Polsce przynosi mizerne efekty. Coraz więcej osób odseparowanych jest od rynku pracy, a działalność instytucji, która ma to zmienić nie satysfakcjonuje. Dlatego Urzędy Pracy chcą ustalić nową taktykę, która ma pomóc w naprawie sytuacji.

Urzędy Pracy chcą się przede wszystkim dowiedzieć, z jakimi typami bezrobotnych mają do czynienia. Dlatego już przy ich rejestracji będą ich kwalifikować do jednej z trzech grup. Profil bezrobotnego ma pomóc określić specjalny test, który petent będzie musiał rozwiązać w towarzystwie doradcy zawodowego. Odpowiedzi na pytania mają ustalić, jaki poziom zaangażowania w poszukiwanie zatrudnienia wykazuje bezrobotny oraz jak ma mu w tym pomóc urząd.

Doradcy zawodowi ustalili, że obecną sytuację najlepiej odzwierciedlają 3 typy bezrobotnych:

  1. Aktywni – to osoby zmotywowane do poszukiwania zatrudnienia, czynne w działaniu, starające się o pracę i chętne do współpracy z doradcą zawodowym, oczekujące konkretnych propozycji ze strony urzędników.
  2. Wymagający wsparcia – osoby, które mimo poszukiwań, nie mają efektów, ponieważ mają zbyt niskie kwalifikacje, zaniżoną samoocenę i słabą motywację, oczekują pomocy ze strony doradcy i wsparcia przy realizacji proponowanych rozwiązań.
  3. Bierni, oddaleni od rynku pracy – to zazwyczaj osoby zrezygnowane, pozostające długotrwale bez pracy lub osoby, które pracują na czarno, a status bezrobotnych daje im ubezpieczenie.

Podział jest oczywisty. Od dawna urzędy pracy alarmują, że nie wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne są niepracujące, dlatego bezcelowe jest szukanie dla nich zatrudnienia. To co jasne nieoficjalnie, chcą teraz udokumentować. Problem w tym jednak, że żaden bezrobotny nie przyzna się do takiej praktyki. Można założyć więc, że pierwsza i druga grupa będą licznie zasilane, a rezultaty w szukaniu pracy i tak będą zaniżane. Szykuje się więc kolejne fikcyjne wsparcie bezrobotnych. Model sprawdzony w niemieckiej rzeczywistości, na naszym gruncie raczej nie ma szansy powodzenia.