Poszukiwany profil pracownika i idealny pracodawca

rekrutacja

dolgachov/bigstockphoto.com

Rynek pracy przechodzi przemianę. Z aktualnych analiz wynika, że poziom bezrobocia w Polsce wynosi 8,4 %. Mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Oznacza to, że liczba ofert pracy zwiększa się i potencjalni kandydaci do pracy mogą wybierać spośród rozmaitych propozycji.

W ramach projektu „Postawy Pracownicze” zostało przeprowadzone badanie, którego celem było poznanie profilu (zestawu cech) idealnego kandydata do pracy. Wyniki badania wskazują, że współcześni pracodawcy wśród głównych cech pracowniczych cenią sobie przede wszystkim: odpowiedzialność, wywiązywanie się ze swoich zobowiązań, angażowanie się w wykonywane obowiązki, komunikatywność i otwartość, a także chęć współpracy. Istotne z punktu pracodawców są również: przejawianie lojalności pracowników, dobre radzenie sobie ze stresem wśród kadry pracowniczej, a także prezentowanie postawy otwartości na zmiany, zdolność do podejmowania autonomicznych decyzji, kreatywność oraz wykazywanie się kreatywnością (cenabiznesu.pl). Wśród pięciu topowych, poszukiwanych cech pracowniczych znajdują się: komunikatywność, aktywność, multikulturowość (wynikająca z nawiązywania współpracy z rozmaitymi narodowościami, a także zatrudniania przedstawicieli innych nacji w ramach przedsiębiorstw) oraz zdolności analityczne i umiejętność radzenia sobie ze stresem (kadry.infor.pl).

Niewątpliwym atutem każdego kandydata do pracy (zarówno absolwenta, jak i pracownika z doświadczeniem) jest posiadanie kolażu umiejętności praktycznych. Pracodawcy cenią wiedzę merytoryczną i umiejętności językowe, ale dużą wagę przykładają do pragmatyzmu. Dlatego tak ważne jest, aby młodzi ludzie podczas nauki (studiów), angażowali się w różne aktywności, które pozwolą im zdobyć doświadczenia i rozwinąć umiejętności. Jedną z takich form jest wolontariat, czy angażowanie się w stowarzyszenia studenckie, czy koła naukowe itp.

Kandydaci do pracy również posiadają profil potencjalnego pracodawcy, który jest przez nich mile widziany. Zdaniem pracowników idealny pracodawca to taki, który oferuje pracę atrakcyjną pod względem finansowym, zapewnia stabilność zatrudnienia i przyjazną atmosferę pracy, stwarza możliwości do nauki i dalszego rozwoju, a także umożliwia godzenie pracy zawodowej z życiem osobistym (hrstandard.pl). Ponadto wielu pracowników ceni wśród pracodawców przede wszystkim wiedzę merytoryczną z danego zakresu (w tym doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem o określonym profilu), a także kompetencje interpersonalne (takie jak: umiejętności negocjacyjne, umiejętność słuchania, opanowanie w sytuacjach stresujących, konstruktywne dawanie informacji zwrotnych oraz obiektywnej oceny stanu faktycznego, a także umiejętność motywowania zespołu), (www.monsterpolska.pl).