Praca zamiast studiów: dyplom znaczy coraz mniej

studenci

Młodzi Polacy nie chcą studiować! Wysokie bezrobocie i ciągle pojawiające się informacje o potrzebie przekwalifikowania osób nie mogących znaleźć zatrudnienia zniechęca do starań o dyplom. Czy naprawdę nie warto już iść na studia?

Dane opublikowane niedawno przez Główny Urząd Statystyczny nie pozostawiają złudzeń – na polskich uczelniach studiuje mniej osób, niż zakładały prognozy. Spodziewano się, że liczba studentów spadnie poniżej 1,5 miliona dopiero w następnym roku akademickim, lecz aktualne dane wskazują, że już teraz w naszym kraju uczy się zaledwie 1 milion 469 tysięcy studentów.

Poza liczbą obecnych studentów, na niekorzyść szkół wyższych przemawiają dane zebrane podczas procesu rekrutacyjnego. Na przestrzeni ostatnich 2 lat liczba osób starających się o przyjęcie na studia spadła o 15,6%, przy czym liczba samych 19-latków skurczyła się o 8,8%. Widać więc, że mniej studentów to nie tylko efekt niżu demograficznego, ale też braku zainteresowania nauką na najwyższym szczeblu. Młodzi szczerze przyznają, że w dzisiejszych czasach bardziej opłacalne jest znalezienie zatrudnienia od razu po ukończeniu szkoły średniej. Na rynku pracy dyplom ma bowiem coraz mniejsze znaczenie.

O ile jeszcze przed paroma dekadami ukończenie studiów wiązało się z wysiłkiem i potrzebą zdecydowanego pogłębiania swojej wiedzy, to w dzisiejszych czasach ukończenie uczelni wyższej rzeczywiście nie jest już żadnym większym wyczynem. To natomiast sprawia, że samo wykształcenie wyższe straciło na wartości, a posiadanie dyplomu niekoniecznie oznacza realne przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu. Wręcz przeciwnie, część pracodawców uważa, że studia nie uczą potrzebnych umiejętności, a więcej wiedzy można posiąść dzięki kursom i szkoleniom.

Także politycy przyznają, że samo ukończenie studiów niczego nie oznacza. Dlatego też zachęcają do wybierania tych kierunków, które dają szansę na znalezienie pracy. Regularnie przeprowadzane badania wskazują, że na rynku pracy brakuje osób z wyższym wykształceniem technicznym. Wciąż jest miejsce dla informatyków i medyków. Chcąc studiować, warto też wybierać kierunki zamawiane, po których znalezienie pracy powinno być stosunkowo proste, ponieważ zostały one wybrane jako te, których absolwenci są szczególnie poszukiwani przez polskich pracodawców.