Wychowanie w duchu J. Juul’a

dzieci

McIninch/bigstockphoto.com

Jasper Juul to duński pedagog oraz terapeuta rodziny. Jest znany na całym świecie ze swojego podejścia do wychowania dzieci. Jest jednym z kluczowych liderów we współczesnej pedagogice, który w swoich założeniach wychowawczych odchodzi od autorytaryzmu opartego na posłuszeństwie (w towarzystwie kar i nagród), a w zamian za to skłania się ku wierze, że dzieci są po prostu kompetentne i należy im się bezwzględny szacunek. Podejście do wychowania J. Juul’a nawiązuje do bliskości w rodzicielstwie zamiast manipulacji. Sam pedagog postuluje, aby wspierać dzieci w ich rozwoju i socjalizacji (www.family-lab.pl). Ważne również z jego punktu widzenia jest podkreślanie postawy szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dzieckiem. J. Juul zachęca do dojrzałego przywództwa dorosłych, zamiast podawania gotowych rozwiązań dzieciom i stawiania im wymagań niedopasowanych do ich możliwości.

J. Juul jest rozpoznawalnym, europejskim autorytetem w dziedzinie współczesnego wychowania dzieci. Zajmuje się kierowaniem siecią poradni wychowawczych (Family-Lab International), które zlokalizowane są w piętnastu krajach świata (m.in. w Europie i Ameryce Południowej). Pierwsza poradnia powstała w 2007 roku. J. Juul zajmuje się również prowadzeniem seminariów i warsztatów dla rodziców, którzy pragnął budować swoje relacje z dziećmi oparte na dojrzałym partnerstwie, szacunku, godności i współpracy wszystkich członków rodziny. J. Juul posiada duże doświadczenie nie tylko na podłożu teoretycznym (w 1979 roku razem z Walterem Keplerem założył Skandynawski Instytut Keplera, który zajmował się kształceniem pedagogów), ale przede wszystkim praktycznym. J. Juul poświęcił się działalności terapeutycznej, w której wspierał rodziny (zarówno rodziców jak i ich dzieci). W swojej sztandarowej książce „Twoje kompetentne dziecko” zawarł nowy paradygmat wychowawczy, który stoi w opozycji zarówno do bezstresowego wychowania jak i wychowania autorytarnego. J. Juul jest wspiera rodziców w zrozumieniu zachowania dzieci we współczesnym świecie i daje cenne wskazówki dla tych, którzy szukają zdrowych relacji z dziećmi (lubimyczytac.pl).

Ostatnie lata swojej pracy J. Juul poświęca na zgłębianiu zagadnień związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole i współczesnemu kryzysowi szkolnictwa, jak również agresji. Te dwa aspekty, stanowią zdaniem duńskiego pedagoga, kluczowe wyzwania dla europejskiej kultury wychowawczej (www.family-lab.pl).

Do najbardziej znanych książek J. Juul’a należą: „Twoje kompetentne dziecko”, „Przestrzeń dla rodziny”, „Uśmiechnij się! Siadamy do stołu”, „Kryzys szkoły”, „Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?”, „Życie w rodzinie”, „Twoja kompetentna rodzina”, „Być mężem i ojcem”, „Agresja nowe tabu?”, „NIE z miłości”.