Zagraniczne „Studia dla wybitnych”: Ministerstwo Nauki zawiesza nabór do programu gru29

Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Zagraniczne „Studia dla wybitnych”: Ministerstwo Nauki zawiesza nabór do programu

Uczelnie wyższe rozpoczynają bój o utrzymanie

James F Clay (flickr)

Decyzja o zawieszeniu programu „Studia dla wybitnych” pojawiła się na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28 grudnia bieżącego roku. Dlaczego minister Jarosław Gowin wstrzymał program?

„Studia dla wybitnych” były inicjatywą rządu Ewy Kopacz, która chciała dzięki temu programowi ułatwić podejmowanie studiów na zagranicznych uczelniach najwybitniejszym polskim uczniom. Program miał trwać 10 lat, a mieli z niego skorzystać absolwenci studiów magisterskich oraz najlepsi studenci po ukończeniu III roku na danym kierunku. „Studia dla wybitnych” miały zapewnić uczestnikom pokrycie kosztów czesnego, przejazdów, ubezpieczeń, utrzymania i zakwaterowania w trakcie pobytu na zagranicznej renomowanej uczelni. Osoby korzystające ze wsparcia miały też być zwolnione od podatku dochodowego, a udzielone im w ramach programu świadczenia byłyby bezzwrotne pod warunkiem, że po skończeniu edukacji podjęliby oni pracę w Polsce przez okres minimum 5 lat, płacąc w tym czasie pełne składki ZUS. Były też przewidziane wyjątki od tej reguły – absolwenci studiów doktoranckich w Polsce oraz osoby, które przerwały naukę z przyczyn od nich niezależnych.

Nabór do programu został jednak wstrzymany, gdyż jak podał minister Gowin nie było nim żadnego zainteresowania ze strony studentów. Jednocześnie zapowiedział, że w najbliższym czasie nastąpią konsultacje społeczne, które pozwolą wypracować lepsze zasady przyjmowania wniosków i typowania ludzi do programu. Wynika z tego, że MNiSW nie planuje całkowitej likwidacji programu, ale póki co nie podało terminu jego wznowienia.

W momencie startu programu „Studia dla wybitnych” zastrzeżenia do jego wprowadzenia miała także część wykładowców z uczelni, które w ostatnich latach borykają się z problemem braku chętnych do studiowania spowodowanych zarówno niżem demograficznym, jak i skalą wyjazdów młodych ludzi do krajów Unii Europejskiej.