Ranking 2015: najlepsze uczelnie wyższe w Polsce

uniwersytet

Choć wakacje dopiero się zbliżają, to jednak maturzyści myślą już o studiach, na które pójdą w październiku. Żeby ułatwić im wybór, stworzono ranking najlepszych uczelni wyższych w kraju.

Zestawienie najlepszych uczelni wyższych działających na terenie Polski został opracowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Ranking pojawił się już po raz 16., ale pierwszy raz w jego historii doszło do sytuacji, w której 1. miejsce należało do dwóch uczelni. Fotel lidera zajęły ex aequo Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Zważywszy na dotychczasowe opinie i zasługi – taki wybór wcale nie jest zaskoczeniem. Od wielu lat wiadomo, że poziom nauczania w obu placówkach jest bardzo wysoki, a do tego są one uważane za szczególnie prestiżowe. Dotyczy to głównie krakowskiego UJ, którego tradycja sięga XIV w.

Na najniższym miejscu podium znalazł się Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który utrzymał pozycję z roku ubiegłego. Bez zmian pozostała również Politechnika Warszawska zajmująca pozycję 4. Na 5. pozycji nadal była natomiast Politechnika Wrocławska. Zaskoczeniem nie było też miejsce 6., które należało do Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie. Na dalszych miejscach znalazły się Uniwersytet Wrocławski i Warszawski Uniwersytet Medyczny. One również utrzymały miejsca uzyskane w roku 2014. Zaskoczeniem nie był też Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu na 9. Na ostatnie miejsce w rankingu wskoczył natomiast Gdański Uniwersytet Medyczny, który przed rokiem zajmował pozycję 11.

Fundacja wyróżniła jeszcze szereg innych jednostek. Najlepszą publiczną wyższą szkołą zawodową została PWSZ im. Prezydenta S. Wojciechowskiego z Kalisza, a najlepszą akademią wychowania fizycznego okazała się AWF we Wrocławiu. Wśród uczelni pedagogicznych wygrał Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, a wśród uczelni rolniczych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Najlepszą szkołą ekonomiczną jest Szkoła Główna Handlowa w stolicy, a medyczną – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Żeby sprawiedliwie ocenić każdą placówkę, analitycy biorą pod uwagę szereg czynników. Kryteria podzielone są na 6 kategorii. To efektywność naukowa, prestiż wśród kadry, innowacyjność, potencjał naukowy, warunki edukacji i umiędzynarodowienie. Zarówno Uniwersytet Jagielloński, jak i Warszawski okazały się zwycięzcami 3 kategorii.