Deficyt budżetowy o 17 mld zł niższy niż zakładano

polski sejm

Minister finansów, Mateusz Szczurek, ogłosił w Senacie, że deficyt budżetu państwa był mniejszy od zakładanego w ustawie budżetowej na 2014 r. o ponad 17 mld zł.

Mniejszy deficyt budżetowy w roku, w którym polska gospodarka borykała się z poważnymi skutkami rosyjskiego embarga, to optymistyczny prognostyk na przyszłość, świadczący o sile naszych przedsiębiorstw i coraz bardziej rozsądnym gospodarowaniu finansami publicznymi. Minister Szczurek przed izbą wyższą polskiego parlamentu stwierdził, iż dzięki obniżeniu deficytu zaoszczędzono prawie 30 mld zł, a wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł w ubiegłym roku 3,4 procent. Ten wzrost pokrył się z szacunkami rządu i taki sam wzrost planowany jest na rok bieżący. Minister podkreślił, że deficyt sektora finansów publicznych oscyluje w granicach 3 procent PKB, a rząd zamierza zmniejszyć go w tym roku do 2,8 procent. Dochody budżetu wzrosły o ponad 5 mld zł, a wydatki zostały zmniejszone o ok. 12 mld zł.

Senat wprowadził kilka poprawek do uchwalonej w grudniu przez Sejm ustawy budżetowej. Roszady mają nastąpić w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie kwota 3 mln 319 tys. ma być przesunięta z zagranicznej działalności informacyjnej i kulturalnej na dofinansowanie informacji radiowych i telewizyjnych, w tym przede wszystkim Telewizji Polonia, która w większym stopniu ma docierać do naszych wschodnich sąsiadów, przede wszystkim na Ukrainę. Bliższej współpracy z Ukrainą będzie też sprzyjać przesunięcie 20 mln zł przeznaczonych pierwotnie na Polską Agencję Kosmiczną, z których 4 mln trafią na wsparcie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży. Pozostałą kwotą podzielą się Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 3 mln, a reszta powróci do Rezerwy ogólnej.

Senatorowie proponują także zmiany w rozdziale pieniędzy w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez wzmocnienie działań obronnych kosztem wsparcia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Ustawa budżetowa zakłada deficyt budżetowy na ten rok nie większy niż 46 mld 80 mln zł, wzrost PKB 3,4 procent, a inflację na poziomie 1,2 procent.