Jak banki zrobią biznes na 500+?

Polskie dzieci i edukacja finansowa

fot. dolgachov/bigstockphoto.com

Program 500+ miał być wsparciem dla rodzin z dziećmi, jednak okazuje się, że jest też opłacalnym interesem dla banków, które planują wziąć na siebie odpowiedzialność za edukację finansową Polaków. Jak mogą na tym zarobić?

Wnioski o pomoc finansową wypłacaną na każde drugie i kolejne dziecko w ramach programu rządowego 500+ można składać już od 1 kwietnia. Do ubiegłego tygodnia wpłynęło ich już ponad milion, przy czym 280 tys. wniosków złożono drogą elektroniczną, a 730 tys. dostarczono osobiście do urzędów. Spośród wszystkich dokumentów wysłanych zdalnie, aż 95% złożono poprzez banki. W programie udział bierze łącznie 21 instytucji finansowych. Co będą z tego miały?

Nie da się ukryć, że pośrednictwo banków w składaniu wniosków oraz otrzymywaniu środków z programu 500+ to obopólne korzyści zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla samych instytucji. Polacy otrzymujący rządowe fundusze mają do nich łatwiejszy dostęp, natomiast banki mogą korzystać z większej aktywności swoich klientów. Dzięki comiesięcznym wypłatom 500 zł, na kontach posiadaczy rachunków bankowych widoczny będzie większy ruch.

W dodatku zakłada się, że to banki przejmą odpowiedzialność za edukację społeczeństwa w zakresie zarządzania budżetem. Duże znaczenie będzie tu miało uczenie Polaków długoterminowego oszczędzania tak, by ci, którzy nie wykorzystają środków na doraźne wydatki, mogli racjonalnie pomnażać je, inwestując w ten sposób w przyszłość materialną swoich pociech.

Eksperci twierdzą, że jeśli przynajmniej część funduszy otrzymanych z programu 500+ zostanie odłożona na przyszłość dzieci, będzie można mówić o sukcesie banków. Specjaliści chcieliby namawiać Polaków, aby ci, którzy do tej pory bez problemu radzili sobie z utrzymaniem dzieci, nie wydali rządowych pieniędzy na bieżącą konsumpcję. Zdecydowanie lepszym pomysłem będzie odkładanie ich i przekazanie dzieciom w późniejszych latach, gdy ich potrzeby finansowe będą większe i poważniejsze.

Jeśli klienci banków zdecydują się na takie rozwiązanie, instytucje finansowe będą mogły cieszyć się z zysków pochodzących z lokat długoterminowych. Poza tym napływ środków z programu 500+ zasili konta samych banków, ułatwiając im udzielanie kredytów. Ponadto dzięki otrzymanym środkom, Polacy będą mieli większą zdolność kredytową, więc zwiększy się liczba osób korzystających z tych produktów bankowych. Zakłada się też, że pieniądze z 500+ spływające na konta bankowe, będą skłaniały Polaków do częstszego korzystania z płatności bezgotówkowych.