Coaching – inwestycja w siebie

coaching

Jakub Jirsak/bigstockphoto.com

Coaching stanowi formę rozwoju osobistego. Jest procesem, który wzmacnia indywidualny, stały i kompleksowy rozwój kompetencji człowieka. Początki Coachingu sięgają końca lat 70, kiedy metoda ta wykorzystywana była w sporcie. T. Gallevey (autor The Inner Game of Tennis) podkreślał w swojej pracy przede wszystkim wiarę w potencjał sportowców, a także docieranie do ich wewnętrznych ograniczeń i słabości, które stanowią kluczowych rywali na drodze do osiągania sukcesu („Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste”, M. Wilczyńska, M. Nowak, J. Kućka, J. Sawicka, K. Sztajerwald). Coaching dzięki rzeczywistym efektom, zaczyna rozwijać się w wielu obszarach ludzkiego funkcjonowania. Zyskuje na popularności, ponieważ sprawdza się jako narzędzie rozwojowe, które skupia się na rozwiązaniach i wzmacnianiu własnego potencjału, a także wychodzeniu ze strefy komfortu, która stanowi podstawę wprowadzania zmian.

Na podstawie badań przeprowadzonych w 2008 roku, wśród kluczowych (deklarowanych) efektów wynikających z coachingu wskazano: większą samoświadomość, skuteczniejsze wyznaczanie celów, bardziej zróżnicowane życie, niższy poziom stresu, odkrywanie samego siebie, większą pewność siebie, lepszą jakość życia, poprawę kompetencji komunikacyjnych, a także efektywniejsze kończenie projektów. Do głównych rodzajów coachingu zalicza się przede wszystkim: coaching biznesowy, executive coaching, coaching zawodowy, a także life coaching, nazywany inaczej coachingiem personalnym. Coaching może być prowadzony zarówno w indywidualnej formie, jak również w postaci coachingu zespołowego, którego celem jest wsparcie członków zespołu (m.in. projektowego, zarządzającego) („Moc coachingu…”).

Executive coaching jest procesem kierowanym do osób znajdujących się na najwyższych szczeblach w organizacji. Jego celem jest przede wszystkim indywidualny rozwój wyższej kadry zarządzającej, skupianie się na rozwijaniu umiejętności przywódczych, a także podniesienie efektywności osobistej. Z kolei life coaching stanowi proces uczenia się, gdzie klient zwiększa jakość własnego życia w kluczowych jego obszarach (m.in. dotyczy równowagi między życiem prywatnym a pracą, a także takich spraw osobistych jak: finanse, podejmowanie kluczowych decyzji, relacje, sprawy zaangażowania itp.). Business Coaching dedykowany jest małym i średnim firmom i może być kierowany na wiele obszarów związanych z prowadzeniem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (www.futureskills.pl/rodzaje,page,89).

Coaching jako forma wsparcia w rozwoju człowieka różni się od terapii, szkolenia czy mentoringu. Kluczowa różnica zawiera się w stopniu dyrektywności, a także stopniu wglądu (w tym pracy na emocjach oraz intymnych zagadnieniach). Zgodnie z powyższym założeniem coaching to proces, który cechuje mała dyrektywność, zaś duży stopień wglądu w siebie (Coaching, A. Cywińska, S. Majewska, A. Pępiak-Kowalska, E. Szwec).

The following two tabs change content below.

Daniel Kurylak

Daniel Kurylak (1976), z zawodu front end developer, z zamiłowania rowerzysta, kolekcjoner znaczków, warszawiak i internauta. Fascynują go nowe technologie oraz wszystko co związane z Internetem. Dni upływają mu na wykonywaniu zleceń, obserwowaniu tego, co się dzieje w sieci oraz pisaniu artykułów.