Trener biznesu – przyszłościowy zawód

trener biznesu

betsyweber (Flickr)

Trener biznesu to profesja, która pojawiła się w miarę niedawno. Przedstawiciele tego zawodu zarabiają sporo powyżej średniej krajowej, a prognozy na przyszłość są jeszcze bardziej obiecujące.

Szacuje się, że obecnie w tym zawodzie w Polsce pracuje około 10 tysięcy osób. Według badań przeprowadzonych przez firmę Sedlak&Sedlak, już w 2010 mediana płac trenerów wynosiła 4500 złotych, przy czym aż co czwarty przedstawiciel tej profesji zarabiał powyżej 6,3 tys. zł miesięcznie. Oczywiście stawki są bardzo zróżnicowane i niektórzy trenerzy zadowalają się dużo mniejszym wynagrodzeniem. Nie zmienia to jednak faktu, iż statystycznie wynagrodzenie w tej grupie należy do wysokich.

W Polsce nie istnieją przepisy regulujące zawód trenera. Dla jednych to problem, dla innych błogosławieństwo, ponieważ na nieusystematyzowanym rynku mogą działać także osoby bez odpowiednich kwalifikacji. Poza tym brak jest jednoznacznych zasad rozdzielających zawód trenera, konsultanta i szkoleniowca. Trener stawia sobie za zadanie rozwinięcie potencjału klienta, na drodze systematycznej współpracy z nim, podczas gdy konsultingowiec opracowuje gotowe rozwiązania konkretnego problemu, szkoleniowiec zaś przekazuje konkretną wiedzę. W praktyce wiele osób działających w branży szkoleń miesza te kompetencje.

Ze względu na to, że mentalność polskiego biznesu jest kształtowana przez trendy z Zachodu, można się spodziewać, iż zawód trenera biznesu ma przed sobą dobrą przyszłość. Póki co polscy przedsiębiorcy są głównie zainteresowani szkoleniami z zakresu tzw. kompetencji twardych, czyli konkretnych umiejętności z określonej dziedziny. Jednak coraz częściej dostrzegane są braki pracowników w zakresie kompetencji miękkich, obejmujących m.in zdolności kierownicze i negocjacyjne.

Rynek szkoleń prawdopodobnie już niebawem zostanie uporządkowany, ponieważ Unia Europejska oczekuje, iż w najpóźniej w tym roku kraje członkowskie wdrożą standardy Europejskich Ram Kwalifikacji.

[źródło: gazetapraca.pl]