Więcej pieniędzy na walkę z bezrobociem

więcej pieniędzy na walkę z bezrobociem

lemoniada (Flickr)

Ostatnie miesiące przyniosły niepokojące dane z rynku pracy. Rząd powziął decyzję, aby intensywniej walczyć z bezrobociem i przeznaczy na ten cel dodatkowe pieniądze.

W 2013 roku kwota przeznaczona na aktywne formy walki z bezrobociem sięgnie pułapu 4,7 mld zł. Dla porównania w 2012 roku było to 3,9 mld (pierwotnie 3,4 mld, ale spadające zatrudnienie skłoniło rząd do dorzucenia 500 milionów złotych). Celem działań realizowanych z tej puli jest utrzymanie bezrobocia na bieżącym poziomie. W projekcie ustawy budżetowej przyjęto, iż stopa bezrobocia na koniec 2012 i 2013 roku wyniesie 13%. Wielu analityków ma wątpliwości, co do tych kalkulacji i spodziewają się większego spadku zatrudnienia. Jednak resort ma nadzieję, że jego działania przyniosą pożądane efekty. Wskazuje na fakt, iż wykorzystanie aktywnych form zwalczania bezrobocia jest coraz większe, na co wskazuje rosnąca liczba ofert pracy subsydiowanej.

Ministerstwo zdaje sobie sprawę, że w sytuacji spowolnienia gospodarczego ograniczanie bezrobocia będzie ciężkim zadaniem. Dopuszcza więc możliwość wystąpienia w przyszłym roku o dodatkowe fundusze. Eksperci z kolei zalecają, aby działania rządu były elastyczne, dzięki czemu byłyby wydawane adekwatnie do zmieniającej sytuacji. Wg. nich obecnie obecny system finansowania sprzyja realizowaniu wielu niepraktycznych inwestycji.

Pieniądze przeznaczone na aktywne formy walki bezrobociem zostaną rozdysponowane m.in. na:

  • 1 mld na pomoc w zakładaniu firm i refundację kosztów wyposażenia stanowisk
  • 1,1 mld na stypendia dla stażystów
  • ponad 700 mln zł na finansowanie staży lekarskich
  • 370 mln zł na szkolenia
  • 245 mln na prace interwencyjne
  • 238 mld na roboty publiczne

 

[źródło informacji: dziennik.pl]