Jesteś w ciąży? Chroni Cię kodeks pracy

Kobiety w ciąży objęte są prawną opieką. Ma je chronić kodeks pracy. Są jednak wyjątki, w których prawo jest bezsilne.

Do takich sytuacji należą zwolnienia spowodowane likwidacją bądź upadłością firmy. W przypadkach wypowiedzenia spowodowanego przyczynami niezależnymi od ciężarnych pracownic prawo dopuszcza rozwiązanie umowy. Podobnie jest jeżeli dojdzie do zwolnień grupowych. Wtedy firma może wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy.

Najlepszym rozwiązaniem jest więc podejmowanie pracy na zasadach umowy o pracę na czas nieokreślony. Tutaj prawo mówi jasno. Pracodawca na mocy artykułu 177 kodeksu pracy może zwolnić kobiety w ciąży. Bezpieczeństwo przez cały okres jej trwania gwarantują też umowy na czas określony, na czas wykonywanej pracy i na okres próbny dłuższy niż miesiąc. Pracodawca nie może rozwiązać takich umów przed porodem, nawet jeśli termin ich obowiązywania upłynie w trakcie trwania ciąży.

Inaczej jest w wypadku umowy na czas próbny obejmujący okres jednego miesiąca i podejmowania pracy na zastępstwo. W tych przypadkach firma nie ma obowiązku ich przedłużania po wygaśnięciu ich warunków.