Rusza program „Pierwsza praca” – rząd dofinansuje młodego pracownika w firmie

Program Pierwsza praca

Goodluz/bigstockphoto.com

Program „Pierwsza Praca” to rządowy projekt dopłat do etatów tworzonych dla młodych bezrobotnych. Zakłada on opłacanie zatrudnienia pracownika przez pierwszy rok, o ile firma zobowiąże się zatrudnić go na minimum 12 kolejnych miesięcy.

Już 1 stycznia ruszyć ma nowy program dofinansowań dla firm, które zdecydują się na zatrudnienie bezrobotnego w wieku nieprzekraczającym 30 lat. Projekt przedsięwzięcia „Pierwsza Praca” to część nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, którą przyjęto w październiku. Jego autorem był były prezydent Bronisław Komorowski wraz z członkami resortu pracy.

Dofinansowania dostępne w ramach programu „Pierwsza Praca” będą pochodziły z Funduszu Pracy oraz dotacji unijnych i kierowane mają być do firm, które zdecydują się zatrudnić młodego pracownika na okres nie krótszy niż 2 lata, przy czym w pierwszym roku jego wynagrodzenia i składki opłacane będą przez rząd. Państwo będzie wydawało na ten cel ok. 2100 zł miesięcznie, przy zakładanej pensji w wysokości 1500 zł. W drugim roku firma będzie musiała samodzielnie utrzymać pracownika. Pomoc państwa będzie się wtedy ograniczała do udostępnienia Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pomocy finansowej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych zatrudnionych młodych osób.

Do programu mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które gotowe są przyjąć nowego podwładnego na minimum 2 lata i które dodatkowo, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zwolniły żadnego ze swoich podwładnych. W razie, gdyby pracodawca nie wywiązał się z umowy i nie utrzymał etatu młodego pracownika przyjętego w ramach programu, będzie musiał nie tylko zwrócić pełną kwotę dofinansowań, ale również zapłacić naliczone od niej odsetki.

Program „Pierwsza Praca” ma być kontynuowany przez 3 lata. Zakłada się, że przeznaczonych zostanie na niego ogółem 3 miliardy złotych, a pracę uzyska ok. 100 tysięcy młodych bezrobotnych. W pierwszym roku projekt ma objąć ok. 30 tysięcy osób. Według optymistycznych prognoz, po pierwszych 12 miesiącach nawet 90% z nich ma otrzymać umowę o pracę. W ten sposób rząd chce możliwie maksymalnie zmniejszyć problem bezrobocia w grupie obywateli przed 30. rokiem życia. „Pierwsza Praca” jest natomiast program unikatowym w Europie, ponieważ dotychczas wszędzie skupiano się na młodych poniżej 25. roku życia.