Są już pomysły na ominięcie składek od umów zleceń

podatek od spadku

Choć nowy system rozliczania składek od umów-zleceń obowiązuje dopiero od początku tego roku, to jednak przedsiębiorcy już podejmują starania mające na celu ominąć ich płacenie. Co można zrobić, by choć trochę odciążyć firmę?

Nowy system rozliczania składek od umów-zleceń został wprowadzony wraz z początkiem tego roku. Zgodnie z nim, należy łączyć dochody ze wszystkich umów zawartych w jednym miesiącu z danym zleceniobiorcą, nawet jeśli podpisały je inne firmy. Mimo że nowe zasady obowiązują dopiero trzeci miesiąc, to pracodawcy już zastanawiają się nad tym, jak można ominąć płacenie składek.

Część pracodawców zdecydowała się na najprostszy najskuteczniejszy sposób ograniczenia formalności związanych z nowym system rozliczania i postanowiła wprowadzić zmiany do dotychczasowych umów. Można kumulować zarobki uzyskiwane w jednej firmie w ciągu trzech miesięcy i wtedy rośnie szansa na przekroczenie progu oskładkowanych zarobków. Zleceniobiorca, który pracuje dla kilku przedsiębiorstw, również może je skumulować, unikając płacenia składek od zbyt wysokich kwot. Odpowiednie kombinowanie może podnosić płace netto otrzymywane od konkretnych firm przez zleceniobiorcę, ale też obniżać składki opłacane przez pracodawców.

Kumulacja wypłat u różnych zleceniodawców w celu uniknięcia płacenia składek ubezpieczeniowych nie jest jednak w pełni korzystna. Warto pomyśleć choćby o dłuższym oczekiwaniu na pensję, którą dostaje się tylko raz w kwartale. Poza tym, w takim trybie rozliczeń pojawiają się problemy z naliczaniem zasiłku chorobowego, który może być niższy niż w pozostałych przypadkach. Należy pamiętać o tym, tym bardziej że współpracując na umowę-zlecenie z kilkoma firmami, można liczyć na ubezpieczenie zdrowotne tylko w jednej z nich.

Ominąć składki na ZUS mogą również ci pracodawcy, którym uda się wywalczyć w sądzie stosowną interpretację przepisów. Jest to możliwe, dzięki niejasnościom, które pojawiają się w zapisie na temat emerytów pracujących jednocześnie na etacie i na umowie-zleceniu. W ich przypadku nie ma obowiązku opłacania składek. Jako że nie podano szczegółowych warunków zatrudnienia na etacie zwalniającego z płacenia składek, należy przypuszczać, że nawet przy najniższej możliwej płacy na etacie, firma nie będzie musiała płacić składek, jeśli dodatkowo zatrudni tę osobę na zlecenie.