Meritum Bank daje 100 zł za długą obsługę

Meritum Bank

Meritum Bank postanowił wypróbować dość nietypowy sposób na przyciągnięcie klientów do siebie. Otóż jeśli wniosek klienta nie zostanie rozpatrzony w ciągu 5 minut, bank zobowiązuje się do wypłacenia tej osobie 100 zł. Tym sposobem zachęca do zaciągania pożyczek gotówkowych i sprawdzania sprawności działania poszczególnych filii.

Nie jest to pierwsza akcja, w której bank oferuje, że zapłaci klientowi za skorzystanie z jego usług. Banki płacą chociażby za przelewanie pieniędzy z pensji, zakładanie kont albo za używanie kart płatniczych. Ostatnio najwięcej oferuje swoim klientom BZ WBK, który rozdaje po 700 zł. Czym innym jest jednak płacenie klientowi za korzystanie z usług albo za wykonywanie konkretnych operacji, a czym innym jest zobowiązanie się do kary umownej w przypadku niedotrzymania jakichś warunków. W Meritum Banku tym zobowiązaniem jest właśnie rozpatrzenie wniosku kredytowego w 5 minut.

Inne banki wcześniej próbowały podobnych trików, jednak dawały sobie więcej czasu na rozpatrzenie wniosku, np. 24 godziny. Wówczas wypłacano rekompensatę w wysokości od 50 do 100 zł, ale to zadośćuczynienie odejmowano później od prowizji, jaką bank pobrałby w przypadku udzielenia pożyczki. Mimo to klienci wcale nie będą mogli tak łatwo wyegzekwować wypłacenia tych 100 zł. Nawet jeśli pójdziemy do banku ze swoim stoperem i będziemy mierzyli czas pracownikowi, który wyjątkowo się guzdrze, to możemy co najwyżej wezwać policję, jeśli pracownik uzna, że system sprzedażowy banku nie zanotował przekroczenia 5 minut. Dodatkowo bank zastrzega sobie, że te 5 minut dotyczy jedynie wydania wstępnej decyzji, a więc na tę ostateczną trzeba będzie jeszcze poczekać. Bank może zmienić swoje zdanie o 180 stopni, dlatego nawet jeśli początkowo przychylał się do udzielenia pożyczki, ostatecznie może jej nie udzielić, a reklamowane 100 zł za przekroczenie 5 minut na decyzję nie ma w tym momencie nic do rzeczy, chyba, że decyzja wstępna była opóźniona. Wówczas zatrzymujemy sobie swoje 100 zł.

Trudno było przypuszczać, że będzie to prosta, korzystna dla klienta oferta. Jest to jednak krok ku polepszeniu jakości usług w sektorze bankowym. Za jakiś czas pożyczki będą udzielane online w czasie rzeczywistym, a wtedy nie może być mowy o zawodności. Tym sposobem Meritum Bank ma okazję sprawdzić sprawność swego funkcjonowania.