Korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych

niepełnosprawni w pracy

auremar/bigstockphoto.com

Zatrudnianie niepełnosprawnych przynosi firmom wiele korzyści i to nie tylko tych związanych z częściową refundacją kosztów.

Przedsiębiorstwa przyjmujące do pracy osoby niepełnosprawne budują pozytywny wizerunek, stając się tym samym bardziej odpowiedzialne społecznie oraz zwiększają poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie pozostałych, pełnosprawnych zatrudnionych. Wspólne zatrudnienie uświadamia zdrowym członkom załogi wartość ludzi niepełnosprawnych, a tych drugich wprowadza w tryby normalnej, zawodowej aktywności.

Niewątpliwie ważnym argumentem przemawiającym do pracodawców są różne ulgi i zachęty przyznawane firmie za przyjęcie na etat osób niepełnosprawnych. Najwięcej zyskują większe przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 25 osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo od 1 stycznia tego roku wprowadzono korzystne zmiany w przepisach o zatrudnieniu niepełnosprawnych, które powiększyły krąg osób, za które można otrzymać zwrot kosztów, ułatwiono też procedury starania się o takie dofinansowanie.

Pomoc dla pracodawców pochodzi z PFRON-u, a dofinansowania obejmują zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń i urządzeń tak, by mogły w nich funkcjonować osoby niepełnosprawne. Za każde przystosowane dla takich osób stanowisko pracy PFRON może zwrócić maksymalnie 78 853 zł. Zwrot kosztów przysługuje również w przypadku szkolenia niepełnosprawnego przez innego pracownika, który mu pomaga zapoznać się z czynnościami na danym stanowisku pracy. Ważnym finansowym argumentem jest też obniżanie obowiązkowych wpłat na konto PFRON w przypadku zatrudniania niepełnosprawnych. Im więcej pracodawca takich osób zatrudnia, tym mniejsze składki musi uiszczać.

Ostatnie badanie Głównego Urzędu Statystycznego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności pokazuje, że na polskim rynku zatrudnionych jest ponad pół miliona osób niepełnosprawnych.