”Gospodarka plus”, czyli na co stawia Premier Beata Szydło?

flaga polska

kuchenkainternetowa (Flickr)

Od początku pełnienia władzy PiS zdążyło już sporo uczynić. Tym razem chce zająć się małymi miejscowościami. To głównie do nich kierowany jest program „Gospodarka Plus”, którego założenia zostały niedawno przedstawione przez premier.

Dotychczasowe rządy PiS mogą zaskakiwać, bo wprowadzonych zmian było najprawdopodobniej więcej, niż spodziewali się tego wyborcy partii Jarosława Kaczyńskiego. Rząd jednak nie spoczywa na laurach i planuje już kolejne programy. Podczas konferencji prasowej po podpisaniu aktu sprzedaży fabryki Autosan polskiej Grupie Zbrojeniowej premier Beata Szydło poinformowała, jakie są założenia kolejnego, planowanego programu „Gospodarka Plus”.

„Gospodarka Plus” ma obejmować szereg działań kierowanych do Polaków mieszkających w mniejszych miejscowościach. Jednym z jej elementów składowych ma być wprowadzony kilka dni temu dodatek na dzieci „500+”. W dalszych planach polityków jest jeszcze program mieszkaniowy oraz wprowadzenie planu odpowiedzialnego rozwoju tych terenów. Głównym założeniem programu ma być stwarzanie lepszych warunków rozwoju polskich przedsiębiorstw. Jak przyznała Beata Szydło, ustawa regulująca program ma być tak skonstruowana, żeby celować w hasła typowego „patriotyzmu gospodarczego”.

Szefowa rządu podkreślała, że politykom zależy na wspomaganiu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami oświatowymi. Władze chciałyby przy tym stworzyć szereg nowych firm, które miałyby swoje powiązania z nauką już od początku działalności. Dzięki zwiększonemu zaangażowaniu nauki w gospodarkę, mielibyśmy stać się krajem bardziej innowacyjnym i ciekawszym dla młodych Polaków szukających pracy. Zdaniem premier, dobrze rozwijające się, polskie firmy mogłyby zatrzymać emigrację wykształconych obywateli.

Nie wiadomo, jakie będą konkretne założenia programu „Gospodarka Plus” i wiele wskazuje na to, że dowiemy się tego dopiero podczas oficjalnego ogłaszania projektu. Istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie do tego jeszcze w tym miesiącu. Wiadomo jednak, że w programie znajdą się zapisy dotyczące m.in. tanich mieszkań oraz dogodnych warunków zaciągania kredytów mieszkaniowych, a także, że część będzie kierowana do klasy średniej, a część do ludzi uboższych.