Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Wycena nieruchomości – podejścia i rodzaje wartości

Rzeczoznawca majątkowy jest przydatny nie tylko przy transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jego praca jest niezbędna także w przypadku wykonywania niektórych czynności administracyjnych.

Wycenę nieruchomości może wykonać tylko rzeczoznawca akredytowany przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Dokument będący efektem jego pracy nazywa się operatem szacunkowym.

Rzeczoznawca może stosować różne metody:

– podejście porównawcze – wartość nieruchomości określa się poprzez porównanie jej z podobnymi nieruchomościami obecnymi na rynku. CSzacunki są skorygowane z uwzględnieniem specyficznych cech danej nieruchomości.

  • podejście dochodowe – stosowane przy nieruchomościach, które przynoszą dochód. Wartością jest tu odzwierciedlenie spodziewanych korzyści, jakie nabywca odniesie z tytułu posiadania tego obiektu.
  • podejście kosztowe – wartość nieruchomości jest ustalana na poziomie równym kosztom jej odtworzenia pomniejszonymi o wartość zużycia
  • podejście mieszane – łączy się wszystkie powyższe metody

Wynikiem wyceny jest określenie kilku rodzajów wartości:

  • wartość rynkowa nieruchomości – ustalana dla obiektów mogących być przedmiotem obrotu, pod uwagę brane są rynkowe ceny nieruchomości
  • wartość odtworzeniowa nieruchomości – znajduje zastosowanie przy nieruchomościach, które nie mogą być przedmiotem obrotu lub jeżeli wymagają tego szczegółowe przepisy. Określa się koszt odtworzenia obiektu, pomniejszony o koszty zużycia.
  • wartość katastralna nieruchomości – ustalana dla celów administracyjnych np. jako podstawa objęcia podatkiem od nieruchomości