Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Czy można pracować u jednego pracodawcy na 2 etatach?

W dzisiejszych czasach praca na dwóch etatach nie jest niczym niezwykłym i coraz więcej ludzi się jej podejmuje. Czy zastanawiałeś się jednak, czy można pracować na dwóch etatach u tego samego szefa?

W myśl zasady „co nie jest zabronione, jest dozwolone” można pracować u jednego pracodawcy na 2 różnych etatach. W polskim prawie brakuje bowiem przepisów, które jasno zakazywałyby takiej działalności.

W kodeksie pracy znajdują się zapisy regulujące czas pracy i odpoczynku. Zgodnie z nimi pracownik nie powinien przepracowywać więcej niż 8 godzin dziennie i więcej niż 40 godzin w tygodniu. Na każdą dobę powinno przypadać 11 godzin odpoczynku, w czasie których pracownik może się zrelaksować i zregenerować siły. No właśnie – może, ale nie musi. Równie dobrze może przeznaczyć swój wolny czas na pracę na drugim etacie i to nawet u tego samego pracodawcy.

Pracodawca może zatrudnić go na drugim etacie lub na podstawie umowy cywilnoprawnej – obie formy zatrudnienia są dozwolone i akceptowalne przez prawo. Istnieją jednak pewne warunki. Nowa praca, bez względu na to, czy zatrudnia nas dotychczasowy czy też nowy pracodawca, nie powinna kolidować z dotychczasowymi obowiązkami. Nie może być też konkurencyjna w stosunku do nich, ani narażać dotychczasowego pracodawcy na szeroko pojętą szkodę. Warto też starannie przeczytać umowę, którą podpisałeś z pracodawcą, ponieważ mogą znaleźć się w niej zapisy o zakazie konkurencji.