Zmiany podatkowe: spadki i darowizny

podatek od spadku

Od momentu, gdy w lipcu tego roku złożono poselski projekt zakładający zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn, istnieje spore prawdopodobieństwo, że rzeczywiście zmieni się nieco postać tego aktu prawnego. Nie wiadomo jednak jeszcze, jaką dokładnie postać będzie miała znowelizowana ustawa. Mówi się, że najważniejszą spośród proponowanych zmian jest ta dotycząca ograniczenia opcji stosowania zwolnienia z podatku w niektórych sytuacjach.

Podatek od spadków i darowizn jest jedną z bardziej kontrowersyjnych należności, jakie musimy płacić Urzędowi Skarbowemu. Pojawia się jednak ryzyko, że będzie on jeszcze mniej korzystny dla dziedziczących. Propozycja zakłada bowiem, że opcja zwolnienia z podatku przy nabyciu własności bądź praw majątkowych o czystej wartości nie wyższej niż milion złotych w okresie 5 lat przez małżonka, zstępnych, wstępnych, a także pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę zostałaby ograniczona. Według polityków, którzy zaproponowali takie rozwiązanie, nie byłoby to krzywdzące dla przeciętnego Polaka, a dotyczyłoby wyłącznie obywateli zaliczających się do grupy tych najzamożniejszych. Niemniej jednak, pojawiają się głosy sprzeciwu, ponieważ nie każdy akceptuje fakt, że spadki uzyskiwane od bliskich osób są obarczone podatkiem.

Jednocześnie, projekt ustawy zakłada wprowadzenie jasno określonych progów podatkowych obowiązujących w konkretnych przypadkach. Wysokość płaconego podatku od spadków i darowizn ma w tym przypadku być zależna zarówno od wartości uzyskiwanych dóbr, jak też od powiązań, jakie istnieją pomiędzy osobą przekazującą, a otrzymującą dany spadek bądź darowiznę. W ten sposób stworzono trzy progi podatkowe. Zwolnienie z podatku będzie obowiązywało przy kwotach do 15 tysięcy złotych, gdy darowizna lub spadek będzie przekazywany w I grupie podatkowej, czyli najbliższej rodzinie. Zalicza się tu dzieci, małżonków, rodziców, rodzeństwo, zstępnych, wstępnych, teściów, ojczyma, macochę, pasierbów.

Zwolnienie przy kwocie do 10 tysięcy ma miejsce przy dalszej rodzinie, w tym rodzinie wstępnych, zstępnych, rodzeństwa itd. Natomiast próg 5 tysięcy obowiązywać miałby przy wszystkich innych osobach. Jeśli chodzi o wysokość podatku, to miałaby być zależna od wartości spadku lub darowizny i w zależności od relacji między danymi osobami miałaby wahać się od 3% wartości spadku do 20% procent jego wartości. Do tego doliczano by pewne stałe opłaty.