Fotografia a prawo autorskie – ochrona własności zdjęć

Każdy fotograf powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi praw autorskich. Niestety zdarzają się bowiem przypadki plagiatów. Warto więc wiedzieć, jak się przed nimi chronić.

Przede wszystkim warto przyswoić sobie podział na osobiste i majątkowe prawa autorskie.

Prawa osobiste przysługują wyłącznie twórcy zdjęć. Nie można ich zbyć ani przekazać osobie trzeciej. W ramach korzystania z tych praw autor może oznaczać swoje zdjęcia nazwiskiem czy pseudonimem artystycznym. Co ważne, nie musi w tym celu podejmować żadnych  czynności formalnych ani prawnych.

Prawa osobiste przysługują mu już w momencie pierwszej prezentacji zdjęcia. Z kolei prawa majątkowe mogą być przedmiotem handlu, podlegają też dziedziczeniu. Przypisane są autorowi zdjęcia aż do momentu podpisania umowy o ich przekazanie lub też umowy licencyjnej o wykorzystanie zdjęć, w przeciwności do praw osobistych są więc zbywalne.

Prawa tego rodzaju regulują kwestie związane z dysponowaniem zdjęciem w celu czerpania z niego pożytku, na przykład w celu pozyskania korzyści finansowych z ich publikacji.

Różnica między osobistymi a majątkowymi prawami autorskimi jest więc dość znaczna. Każdy fotograf powinien ją rozumieć i posługiwać się tymi pojęciami przy sporządzaniu umów z klientami.