Państwo zwolniło Cię z płacenia składek na Fundusz Pracy? Teraz nie dostaniesz zasiłku

Aż 100 tysięcy polskich pracowników może znaleźć się w trudnej sytuacji. Państwo zwolniło ich z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, jednak w wyniku nieopłacania ich nie otrzymają zasiłku…

 

Wszystko za sprawą luki w przepisach.

Urzędnicy, do których zgłaszają się poszkodowane osoby bezradnie wzruszają ramionami. Przepisów nie da się przeskoczyć. Nawet jeśli przez 30 lat regularnie opłacały składki, w wyniku zwolnienia z ich opłacania po 55 lub 60 roku życia nie mogą liczyć na zasiłek.

Sytuacja ta dotyczy jednak tylko przedsiębiorców. W przypadku osób, które pracowały na etacie, składki opłacone przed wiekiem uprawniającym do zwolnienia są uwzględniane.

Skomplikowany problem nie rozwiąże się nawet wtedy, gdy osoba zwolniona z opłacania składek zgodzi się dobrowolnie je opłacić. Pracownicy ZUS nie przyjmą od nich pieniędzy, ponieważ zabraniają im tego przepisy. Warto dodać, że fatalnie sformułowane przepisy z założenia miały pomagać osobom po 50. roku życia.

W nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia z lipca 2009 r. zapisano, że kobiety po 55 roku życia i mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Z założenia miało to ułatwić życie pracownikom po pięćdziesiątce, w rzeczywistości tylko jeszcze bardziej je skomplikowało.