Rozwój województwa podlaskiego: ponad 5 mld złotych w programie RPO!

flaga UE

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rozwój regionu wydanych ma zostać ponad 5 miliardów złotych! Program został ostatecznie zatwierdzony przez Komisję Europejską. Jakie są plany regionu?

Przeszło 5 miliardów złotych to pieniądze, które woj. podlaskie otrzymało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Fundusze mają zostać przeznaczone na rozwój regionu. Wszystkie środki pochodzą z unijnych dotacji wypłacanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, a program został już zatwierdzony przez Komisję Europejską. Jakie plany na najbliższe lata ma Podlasie?

Jedną z najważniejszych kwestii, jakimi chcą zająć się lokalne władze, jest zacieśnienie relacji między jednostkami edukacyjnymi a firmami tak, by ich współpraca korzystnie wpływała na rozwój gospodarki zarówno regionalnej, jak i krajowej. Na poprawę sytuacji na rynku pracy oraz podniesienie jakości nauczania na wszystkich szczeblach edukacji Podlasie planuje wydać ponad pół miliarda złotych. Większa suma zostanie przeznaczona jednak na poprawę dostępności transportowej, czyli remonty i budowę dróg, jak też usprawnienie połączeń kolejowych, w tym tych towarowych (880 mln złotych). Planowane jest też kosztowne wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej opierającej się na modernizacji energetycznej budynków i, przede wszystkim, wspieraniu lokalnej produkcji energii (864 mln złotych). Aż miliard złotych pochłonie natomiast wzmocnienie potencjału i konkurencyjności regionu.

Spore znaczenie dla władz województwa podlaskiego ma aktywizacja osób bezrobotnych. Na rozwój przedsiębiorczości i stymulację aktywności zawodowej mieszkańców zamierza się wydać 355,5 mln złotych. Kolejnych 241 mln złotych zostanie wydanych na ochronę środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Infrastruktura dla użyteczności publicznej ma kosztować 759 mld złotych, natomiast poprawa spójności społecznej pochłonie 250 mln złotych. 122,7 mln złotych to suma, która zostanie wydana na rozwój lokalny, czyli zaangażowanie społeczności w sprawy regionu i udzielanie się na rzecz reszty mieszkańców.