Polacy nie boją się zmiany pracy

Według ostatnich badań, w I półroczu 2011 r. pracę zmienił co piąty Polak. Z reguły miało to związek z reorganizacją firmy. Innym udało się trafić na ciekawsze i lepiej płatne zatrudnienie…

Czego jeszcze dowiedzieliśmy się z badań?

Międzynarodowy kwartalnik „Monitor rynku pracy” opublikował wyniki najnowszych badań dotyczących zatrudnienia Polaków. Okazało się, że niezwykle często zmieniamy pracę. W ciągu ostatniego półrocza zrobiło to aż 20 proc. pracowników. Warto zaznaczyć, że o. 30 proc. spośród nich musiało zmienić pracę z powodu reorganizacji w firmie. Inni zmieniają zazwyczaj pracę z nadzieją, że trafią na inne stanowisko i będą mogli więcej zarabiać oraz bardziej się rozwijać. Trzeba przy tym dodać, że chęć znalezienia innej pracy deklaruje aż 9 na 10 pracowników. Choć aktywnie szuka jej jedynie 16 proc., to i tak wyprzedzamy Niemców (6 proc.) czy Francuzów i Holendrów (9 proc.).

Rozglądanie się za pracą to nie tylko chęć lepszego zarobku, ale niejednokrotnie także obawa przed zwolnieniem i szukanie opcji asekuracyjnej. Co dziesiąty Polak żyje ze świadomością dużego ryzyka zwolnienia. 25 proc. pracowników ocenia to ryzyko jako umiarkowane.

Zaskakujące jest, że 75 proc. pytanych twierdzi, iż nie mieliby problemu ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Uważają, że wystarczy im pół roku, by zdobyli jakąkolwiek posadę. Natomiast 7 na 10 pracowników myśli, że udałoby im się zatrudnić na stanowisku podobnym do utraconego. Co więcej, 2/3 Polaków cieszy się ze swojej pracy, co jednak pozostawia nas w tyle za wieloma innymi narodami, w tym Szwajcarami czy Norwegami. Mimo to, badania wykazały, że wzrasta przekonanie, że emigracja zarobkowa będzie obejmowała coraz większą grupę Polaków.