Polacy boją się zmieniać pracę

Polacy, którzy mają pracę coraz rzadziej myślą o tym, by ją zmienić. W ciągu oststnich kilku lat sytuacja zmieniła się bardzo wyraźnie.

Od 2007 roku pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę kurczowo trzymają się swoich stanowisk i nie zamierzają dobrowolnie z nich rezygnować. Do 2007 roku opory przed poszukiwaniem nowej pracy w innym miejscu były dużo mniejsze, szczególnie u osób poniżej 35 roku życia.

Obecnie trwające zjawisko jest bez wątpienia wynikiem złej koniunktury gospodarczej nie tylko w Polsce, ale i wcałej Europie. Cała Wspólnota zmaga się bowiem z największym od lat bezrobociem, a to nie zachęca do szukania nowych perspektyw, poszerzania horyzontów i podbijania innych rynków pracy. Pracowników zadowala to, że w ogóle mają gdzie pracować. Nowe wyzwania odkładają na lepsze czasy.

To sytuacja korzystna jedynie dla pracodawców. Specjalistów z odpowiednim wyższym wykształceniem brakuje, więc z punktu widzenia firm, brak migracji sprzyja. Do minimum ogranicza liczbę wypowiedzeń składanych przez pracowników.