Kuszenie reklamą kredytu – KNF ostrzega!

Najnowsze badania nie pokazują w pozytywnym świetle Polaków jako klientów banków. Przy korzystaniu z usług finansowych o wiele częściej kierujemy się reklamą niż rzeczywistą wiedzą!

Niestety bardzo często reklamy nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Na szczęście istnieją odpowiednie instytucje, które sprawują nadzór nad reklamami produktów finansowych. Jedną z nich jest Komisja Nadzoru Finansowego, która w zeszłym roku podjęła zaledwie 12 interwencji. W roku 2008 było ich aż dwa razy tyle, sytuacja zmienia się więc na lepsze.

Nieprawidłowości wykrywane przez Komisję dotyczą zwykle reklam, które wprowadzają klientów w błąd. Przykładem może być reklama funduszy inwestycyjnych, w której porównywano kilka różnych funduszy. W porównaniu wzięto jednak pod uwagę tylko te fundusze, które osiągnęły gorsze wyniki finansowe od reklamowanego, pomijając te, którym wiodło się lepiej. Wnioski, które mogliśmy wyciągnąć z tej reklamy były mylne. Na szczęście Komisja ukróciła ten proceder.

Okazuje się jednak, że mniejsza liczba interwencji związana jest nie tyle z bardziej moralnym podejściem banków do reklamy, ile ze zmniejszeniem nakładów finansowych na promowanie produktów finansowych przy pomocy reklam.

Rok 2009 był dość trudny dla banków, a cięcia finansowe dotykały przede wszystkim sfery reklam.