Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Jeśli zatrudniasz cudzoziemców, warto zapoznać się z najnowszymi regulacjami dotyczącymi ich pracy w naszym kraju. Projekt nowej ustawy trafił już do sejmu.

Podstawowym celem dokumentu jest ograniczenie zatrudniania osób, które nielegalnie przebywają na terenie Polski. Tym samym polskie prawo zostanie dostosowane do norm obowiązujących w Unii Europejskiej.

W efekcie ma zostać ograniczona imigracja do Unii Europejskiej oraz działalność tzw. szarej strefy. Zgodnie z nową ustawą w naszym kraju ma obowiązywać całkowity zakaz zatrudniania osób, które przebywają w nim nielegalnie. Oznacza to każdego, kto przebywa w naszym kraju bez legalnego dokumentu uprawniającego do pozostawiania w nim. Każdy pracodawca, który nie dostosuje się do tych regulacji może zostać obciążony sankcjami karnymi i finansowymi.

W praktyce może to oznaczać na przykład ograniczenie dostępu do unijnych dotacji. Aby tego uniknąć, przed zatrudnieniem cudzoziemca należy poprosić go o okazania dokumentów zezwalających mu na pobyt w naszym kraju. To jednak nie wszystko, aby uniknąć konsekwencji prawnych w przyszłości, pracodawca musi gromadzić i przechowywać takie dokumenty przez cały okres zatrudniania cudzoziemca, a także poinformować o fakcie jego zatrudnienia ZUS.

Pytanie tylko, czy tak wiele formalności nie zachęci pracodawców do poszerzania szarej strefy, zamiast ją zawęzić.