Poważne skutki chorób reumatycznych

Choć choroby reumatyczne to przede wszystkim problem osób nimi dotkniętych. Jednak jest to też kłopot dla państwa. Renty wynikające z niemożności podjęcia pracy znacznie nadwerężają polski budżet.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie tylko same renty, ale również inne wydatki dotyczące schorzeń tego typu powodują duże straty finansowe. Chorzy częściej opuszczają dni wolne biorąc urlop chorobowy, jeżdżą do sanatoriów, a ich rehabilitacja niejednokrotnie jest przeprowadzana na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wszystkie wymienione koszty pośrednie pochłaniają aż 10 razy więcej środków niż leczenie chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Takie dane zostały uzyskane, dzięki przeprowadzeniu przez Uczelnię Łazarskiego raportu „Stan opieki reumatologicznej w Polsce”. Dowiadujemy się z niego, między innymi tego, że w 2009 r. 24% świadczeń rehabilitacyjnych, czyli ich największa część była przyznawana cierpiącym na dolegliwości reumatyczne, a kolejne 23% to te wydawane z powodu urazów kości i stawów.

Straty dla państwa są naprawdę wielkie. Wydatki związane z chorobami reumatycznymi są w stanie sięgnąć aż 1,5% PKB. W 2009 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych musiał ze względu na te przypadłości wydać ponad 4,5 mld zł. Pieniądze zostały przeznaczone właśnie na renty, świadczenia rehabilitacyjne i płace dla osób opuszczających dni pracy. To zjawisko wskazuje na nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia.

Zbyt małe środki są przeznaczane na profilaktykę i podstawowe badania pozwalające na wczesną diagnozę i szybkie podjęcie leczenia. Pacjenci zwykle zbyt późno dowiadują się o chorobie. Utrudniony dostęp do specjalistów skutkuje jej rozwojem i potrzebą poważniejszego leczenia, które na tym etapie nie zawsze przynosi rezultaty.