Reklama w intenecie znów do góry! Rosną wydatki na reklamę online

Wzrasta świadomość oddziaływania reklamy online na klientów, stąd też wzrost wydatków na ten rodzaj reklamy. Coraz większe znaczenie internetu!

Zakładane prognozy dla branży mediów i rozrywki na poziomie światowym na najbliższe lata, w okresie od 2010 do 2014 są optymistyczne.

Takie dane wynikają z badań, jakie zostały przeprowadzone przez firmę Pricewaterhouse Coopers, która już po raz jedenasty opublikowała raport pt. „Global Entertainment & Media Outlook 2010-2014”.

Jeśli chodzi o sytuację w Polsce to do 2014 roku zakładana skumulowana roczna stopa wzrostu wyniesie 5,5%. Tym samym wartość rynku branży reklamowej wyniesie około 11 mld USD, w tym wartość reklamy internetowej będzie na poziomie 717 mln USD.

Najważniejszą kwestią, będzie stopniowe zwiększanie się zasięgu oddziaływania technologii cyfrowych na całym obszarze branży reklamy, rozrywki i mediów. Zakładane tempo wzrostu przychodów z reklamy, będzie wynosić 4,2%, zaś najbardziej prężnie rozwijającym się działem reklamy będzie reklama internetowa.

To co zwraca uwagę to fakt, że takie szybkie tempo rozwoju pozwoli reklamie internetowej, jako jedynemu medium osiągnąć wartość rynkową zbliżoną do poziomy reklamy telewizyjnej.

W omawianym okresie reklama telewizyjna, będzie nadal utrzymywać kurs wzrostowy, co zapewni jej dominację na rynku, jednak to nie zmieni faktu, że tempo wzrostu reklamy internetowej będzie w tym okresie imponująca.

Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje promocji należy powiedzieć, że reklama online w przeciągu kolejnych lat, będzie wykazywać największy wzrost przychodów w skali całego świata.