Anoreksja i awersja seksualna

Seks wzbudza skrajne emocje. Zwykło się uważać, że jest on przyjemny i korzystny dla samopoczucia. Mimo tego istnieje grupa ludzi, którzy zupełnie z niego rezygnują. Dlaczego?

Część osób cierpiących na brak zainteresowania seksem już urodziła się z taką cechą, inni nabyli ją w trakcie życia. Może to być skutkiem przykrych oświadczeń lub naturalnego, ale drastycznego obniżenia popędu płciowego. Zaburzenia objawiające się wzmożoną niechęcią wobec stosunków seksualnych znane są jako anoreksja seksualna. Specjaliści porównują, że swego rodzaju nieumiejętność czerpania przyjemności z seksu wynika z podobnych do uczuć, które występują u anorektyków względem jedzenia. Jednak istnieje też skrajna opcja tego typu anoreksji i jest to awersja seksualna. W tym przypadku, poza samą niechęcią pojawia się również obrzydzenie wobec stosunków seksualnych, wstręt odczuwany przy jakimkolwiek zbliżeniu.

Aseksualność pozostaje tematem nierozstrzygniętym. Wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Niektórzy uważają, że powinna być on leczona jako zaburzenie emocjonalne. Inni, w tym także same osoby nielubiące seksu twierdzą, że to nie jest stan chorobowy, tylko jasny wybór drogi innej niż ta ogólnie przyjęta., Walczy się o to, by aseksualność była powszechnie tolerowana i traktowana po prostu jako odmienne poglądy na temat bliskości cielesnej.