Miałeś wypadek przy pracy? Sprawdź, jakie masz prawa

Wielu pracowników, którzy ulegli wypadkom w pracy nie ma pojęcia o tym, jakie prawa przysługują im w związku ze szkodą. W poniższym artykule prezentujemy najważniejsze z nich.

W pierwszej kolejności warto zapoznać się z definicją wypadku przy pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy można uznać uraz, do którego doszło podczas wykonywania przez pracownika zwykłych czynności służbowych, czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy lub w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy, na przykład w drodze na poczt, czy do banku w celu dopełnienia obowiązków służbowych.

Ponadto wypadek powinien być nagły i wywołany przyczyną zewnętrzną. Kiedy ulegniemy wypadkowi przy pracy, w pierwszej kolejności powinniśmy dochodzić odszkodowania za doznany uszczerbek od ZUS. Jeśli otrzymana kwota nie pokryje wszystkich szkód, możemy dochodzić swoich roszczeń od pracodawcy na drodze cywilnoprawnej. Pracodawca powinien zgłosić każdy wypadek przy pracy odpowiednim organom.

Spoczywa na nim także odpowiedzialność finansowa za ustalenie przyczyn wypadku i zadbanie o to, by podobne przypadki nie miały miejsca w przyszłości. Konieczne jest także sporządzenie protokołu z wypadku, do którego poszkodowany może wnieść swoje zastrzeżenia zanim go podpisze.