Rolnik i 20 tysięcy za zatrudnienie bezrobotnego!

W życie wchodzi projekt mający na celu zmniejszenie bezrobocia w naszym kraju. Rolnicy mają szansę otrzymać 19,9 tysiąca z Funduszu Pracy za zatrudnienie osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze godzin!

Rolnik będzie mógł otrzymać prawie 20 tysięcy złotych, jeżeli złoży wniosek do Starosty za pośrednictwem Urzędu Pracy. Musi on także spełniać dodatkowe warunki.

Szanse mają ci, którzy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed złożeniem wniosku zatrudnili chociażby jedną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli zaś zdecyduje się on na zatrudnienie dodatkowej osoby zarejestrowanej jako bezrobotna w Urzędzie Pracy, może się ubiegać o refundację. Rolnik ten musi zapewnić zatrudnienie tej osobie przez okres minimum dwóch lat.

Jeżeli przykładowo zwolni pracownika po upływie roku, będzie zobowiązany zwrócić połowę otrzymanej kwoty.

Niezadowoleni z tej sytuacji są przedsiębiorcy, ponieważ to oni opłacają składki do Funduszu Pracy, a rolnicy nie! Przedsiębiorcy – całkiem słusznie uważają, że rolnicy powinni odprowadzać składki do Funduszu Pracy, aby z niego w ten sposób korzystać. Warto tu dodać, że samym przedsiębiorcom za zatrudnienie kogoś z „bezrobotniaka” oferuje się niższe stawki.

Jednakże refundacja jest na tyle atrakcyjna dla rolników, że z pewnością przyczyni się ona do tworzenia nowych miejsc pracy, a tym samym do zmniejszenia bezrobocia.