Adwokat z urzędu.

Do otrzymania adwokata z urzędu ma prawo każda osoba, która wykaże, że nie jest w stanie podołać kosztom związanym z wynajęciem adwokata. Nie ma znaczenia, jaki ma charakter sprawa sądowa, ani czy jest się pozwanym czy pozywającym.

Prawo do pełnomocnika z urzędu gwarantuje nam Konstytucja RP w art. 42 ust. 2. O przyznaniu obrońcy z urzędu decyduje prezes sądu właściwego dla rozpoznania sprawy po wcześniejszym złożeniu przez wnioskodawcę stosownego oświadczenia o braku środków na wynajęcie adwokata. Oświadczenie takie powinno zawierać dokładne dane o dochodach, posiadanym majątku i liczbie osób na utrzymaniu. Należy w nim udowodnić, że wypłacenie honorarium adwokatowi spowoduje zachwianie budżetu rodzinnego.

Jeśli otrzymaliśmy już pomoc pełnomocnika, a w trakcie sprawy wyjdzie na jaw, że zatailiśmy swoje dochody, sąd może cofnąć swoją decyzje. Również sam sąd może przydzielić adwokata, jeśli uzna, że jedna ze stron postępowania nie radzi sobie z procesem, bo np. nie rozumie formułowanych zarzutów. Niezależnie od sytuacji majątkowej do takiego obrońcy mają osoby nieletnie, nieme, głuche, niewidome i niepoczytalne. Do adwokata z urzędu ma także prawo obcokrajowiec, który nie jest w stanie porozumiewać się po polsku.

Jeśli w trakcie trwania postępowania sądowego utracimy zaufanie do przyznanego nam adwokata bądź stwierdzimy, że nie jest on zbytnio zaangażowany w naszą sprawę, możemy wystąpić do sądu o jego zmianę. Sąd oceni czy dany wniosek jest uzasadnimy i czy zmiany rzeczywiście należy dokonać.

The following two tabs change content below.

Majka

Ostatnie wpisy Majka (zobacz wszystkie)