Czy w 2012 wzrośnie liczba bezrobotnych?

Pracodawcy i analitycy już teraz obawiają się, że przyszły rok przyniesie spore wydłużenie listy bezrobotnych, a to za sprawą cięć pieniędzy na aktywizację zawodową bezrobotnych.

Urzędy pracy otrzymają 3,4 mld złotych na aktywizację bezrobotnych, z tym, że przedsiębiorcy, którzy opłacają za każdego pracownika składki na Fundusz Pracy są stanowczo przeciwni przeznaczeniu tych pieniędzy na to, na co są planowane.

A planowane jest przede wszystkim wydanie ich na staże, dodatkowe szkolenia i kursy, studia podyplomowe, rezydentury dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek. W rekordowym roku 2010 na te same cele przeznaczone zostało aż 6 mld złotych. Już teraz pracodawcy, a także urzędnicy i analitycy przewidują, że w 2012 roku lista bezrobotnych ulegnie znaczącemu wydłużeniu.

Przedsiębiorcy nie sądzą, aby przeznaczenie pieniędzy z Funduszu Pracy na takie cele miało pomóc w aktywizowaniu bezrobotnych, mimo że inne kraje Unii Europejskiej wykorzystują takie same środki i ich skuteczność jest godna pochwały.

W Polsce kłopotem są wysokie koszty utrzymania pracownika, co zmusza pracodawców do szukania możliwości zatrudniania taniej. Niestety obcięcie budżetu na aktywizację bezrobotnych nie będzie miało korzystnego wpływu zwłaszcza na osoby długotrwale bezrobotne, czyli osoby młode oraz powyżej 50. roku życia.