Czym się zajmuje geodeta?

Geodezja to nie tylko praca w terenie dająca materiał dla kartografii. To także tworzenie dokumentacji pomiarowej, a więc praca administracyjno-biurowa.

Każda praca wykonana w terenie musi się zakończyć naniesieniem odpowiednich zmian na mapach i aktach inwestycji. Od jakości tych prac zależy to, jak sprawnie będą przebiegały wszelkie czynności związane z administrowaniem gruntami, takie jak chociażby szacowanie wartości nieruchomości. W końcu działka jest jej istotną częścią.

Projekty geodezyjne zawierają szereg danych, istotnych z punktu widzenia budownictwa. Mowa tu o instalacjach, podpięciach, podłączeniach – ciągów kanalizacyjnych i energetycznych. Taka dokumentacja nie tylko pozwala skutecznie działać odnośnym służbom w razie awarii w dostawie prądu lub wody, ale też jest podstawą do oceniania, czy na danym terenie może stanąć zaplanowana inwestycja. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna jest również niezbędna przy rozstrzyganiu sporów odnośnie sposobów użytkowania działki.

The following two tabs change content below.