Kary dla pracowników a ich dobra osobiste

Karanie pracowników za nierzetelność czy nieobowiązkowość podczas wykonywania działań służbowych jest rzeczą oczywistą. Jednak żadna kara nie może naruszać dóbr osobistych pracownika!

Współcześni pracodawcy znając przepisy obowiązującego prawa pracy coraz częściej szanują je i nie dopuszczają do sytuacji, w których pracownik mógłby oskarżyć ich o naruszenie jego dóbr osobistych. Zdarzają się jednak wciąż sytuacje, w których pracodawca, zły lub rozdrażniony zachowaniem swojego podwładnego postanawia wymierzyć mu karę, która nie tylko nie jest współmierna z wysokością popełnionego przewinienia, ale i narusza jego dobra osobiste.

Jak nie może karać pracodawca? Przede wszystkim musi jak ognia unikać publicznego upokarzania pracownika, co jest w polskim prawie absolutnie zakazane. Nieporozumienia na drodze pracodawca – zatrudniony muszą odbywać się tylko w relacjach między nimi i nie może dojść do sytuacji, kiedy szef wywiesza np. listę win pracownika na publicznie dostępnej ścianie informując, co ów zrobił, jaką dostał karę i dlaczego. Takie postępowanie jest już ewidentnym naruszeniem godności pracownika i jego tzw. dóbr osobistych. Taka sytuacja w pełni również uzasadniania postawienie szefa przed sądem – łamanie praw i osobistych dóbr pracowników jest dzisiaj absolutnie niedozwolone.