Kontrola fiskusa w firmie – na co musisz być gotowy?

Ile może trwać kontrola fiskusa? Teoretycznie nie więcej niż od kilkunastu do kilkudziesięciu dni w roku, ale zdarzają się szczególne sytuacje. Czego powinieneś się spodziewać ze strony fiskusa?

Urząd Skarbowy może w dowolnej chwili zdecydować się na kontrolę przedsiębiorstw i sprawdzenie tego, czy wywiązują się one ze swoich obowiązków wobec fiskusa. Żeby wszystkie kontrole podatkowe były przeprowadzone w odpowiedni sposób i nie przeciążały przedsiębiorstw, pracownicy urzędu mają ściśle określone zasady sprawdzania firm.

Mikroprzedsiębiorstwa mogą być kontrolowane nie dłużej niż 12 dni roboczych. W małych firmach jest to 18 dni roboczych, natomiast w średnich przedsiębiorstwach 24 dni robocze. Większe firmy muszą liczyć się z tym, że łączny czas sprawdzania ich prawidłowego rozliczania się z fiskusem może wynieś nawet 48 dni roboczych.

Pracownicy urzędu skarbowego są zobowiązani do przedstawienia w firmie nakazu przeprowadzenia kontroli oraz swoich legitymacji uprawniających do tych czynności.

Już na początku kontrolerzy muszą podać przewidywaną datę zakończenia swoich działań w danym przedsiębiorstwie. W razie, gdyby okazało się, że w firmie pojawiają się nieścisłości i istnieje prawdopodobieństwo popełnienia wykroczeń przeciwko fiskusowi, wtedy kontrolerzy mogą przedłużyć okres kontroli. Jednak o takiej decyzji właściciel korporacji również musi być powiadomiony na piśmie.