Prawo pracy – umowa Ci się należy!

Coraz więcej firm zatrudnia obecnie pracowników „na czarno”, czyli bez umowy. Poczynania te podyktowane są cięciami kosztów, jednak jest to łamanie prawa pracy. Umowa po prostu należy się każdemu!  

Wielu pracodawców nagminnie i świadomie łamie przepisy, uchylając się od zawarcia umowy ze swoim pracownikiem. Kontrole odbywające się w firmach wykazały, że prawie co drugi pracodawca w jakiś sposób nie stosuje się do przepisów prawa pracy.

Chodzi o zawieranie umów cywilnoprawnych, w przypadku, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę, a także inne uchybienia względem przepisów. W takim przypadku nie są odprowadzone składki. Pracownik nie jest także zgłoszony do ubezpieczenia. Wynagrodzenie zaś jest przekazywane drogami nieformalnymi.

Powszechny jest także proceder zawierania umów fikcyjnych, tylko na wypadek kontroli. Niestety to wszystko dzieje się za inicjatywą pracodawców, ale i za zgodą pracowników. Jednak należy zdać sobie sprawę, że umowa nie tylko zabezpiecza obie strony i daje różnorakie przywileje. Jest także obowiązkiem wobec prawa. Tak więc każdy pracodawca powinien zawrzeć ze swym pracownikiem stosowną umowę.

Oczywiście pracodawcy tłumaczą się cięciami kosztów oraz kryzysem ekonomicznym, jednak nie jest to żadne usprawiedliwienie. Umowę zawrzeć trzeba, ponieważ tak stanowi prawo.