Co się liczy dla pracodawcy?

Czego oczekują pracodawcy

heraldpost (Flickr)

W dobie kryzysu każdy kombinuje, jak podnieść swoją wartość na rynku pracy, szczególny nacisk kładąc na wiedzę i doświadczenie. Tymczasem pracodawcy oczekują czegoś innego – najważniejsze są dla nich kompetencje osobowe.

Ta interesująca informacja pochodzi z badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową, Ernst&Young oraz Amerykańską Izbę Handlu w Polsce. W ankiecie wzięły udział 53 firmy, głównie o zatrudnieniu mieszczącym się w przedziale od 50 do 250 osób.

Badanie pozwoliło sporządzić listę 10 cech pracowników, które są najbardziej pożądane przez pracodawców. Zaledwie jedna z pozycji dotyczy tzw. twardych kompetencji – jest to znajomość języków. Pozostała część listy zawiera umiejętności miękkie i postawy, np. zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, chęć do zwiększania swoich kompetencji, komunikatywność. Spośród przepytanych osób, aż 37% zdeklarowało, że kompetencje osobowe kandydata odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu.

Ankiety potwierdziły również to, o czym wiadomo od dłuższego czasu – dla pracodawców wykształcenie ma dużo mniejsze znaczenie niż doświadczenie (dotyczy to nie tylko poziomu, ale i studiowanego kierunku!). 22% przepytanych przyznało, iż bardzo mile widziany jest udział w stażach i praktykach.

Z badań można wyciągnąć nieco sprzeczne wnioski. Z jednej strony pracodawcy oczekują, iż kandydat wykaże się doświadczeniem, z drugiej za priorytet uznają kompetencje miękkie, zakładając, że konkretnej wiedzy można nowego pracownika nauczyć, o ile okaże się wart tego, aby w niego inwestować.

[źródło: gazetapraca.pl]

The following two tabs change content below.