Tabuny bezrobotnych po politologii

Statystyki mówią, że na 1 etat dla politologa przypada 580 bezrobotnych! Perspektywa bezrobocia przeraża, dlatego studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowali na ten temat konferencję.

Problemem jest to, co paradoksalnie stanowi jedną z największych zalet politologii. Otóż jest to nauka o charakterze rozległym, interdyscyplinarnym. Dostarcza wiele wiedzy z różnych dziedzin, ale nie przygotowuje do podjęcia konkretnego zawodu, poza administracją publiczną. Studenci ostatniego roku, przyszli absolwenci politologii już zaczynają obawiać się o swoją przyszłość. Została zorganizowana konferencja dotycząca szans zatrudnienia po politologii. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za rekrutację oraz absolwentów, którym udało się znaleźć pracę.

Absolwenci politologii już z perspektywy czasu sami zauważają, że jest to kierunek studiów, którym studenci często sami zamykają sobie drogę, nie wiedząc dokładnie, jaki cel chcą osiągnąć. Warto podczas trwania studiów odbywać praktyki, szukać staży i innych okazji do zdobywania doświadczenia, które później jest mile widziane u pracodawców. Podczas takiego stażu student ma także szansę dowiedzieć się, na czym taka praca dokładnie polega i zastanowić się, czy na pewno jest to szczyt jego marzeń.