UOKiK – na co skarżą się konsumenci?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma ręce pełne pracy. Do regionalnych i powiatowych rzeczników konsumenta każdego dnia napływają setki skarg. Czego najczęściej dotyczą?

Zdecydowana większość skarg jest związana z zakupem wadliwych produktów lub nierzetelnością usługodawców.

  • Najczęściej jest to obuwie i odzież, ale także sprzęt RTV i AGD oraz elementy wyposażenia mieszkania. Klienci zwracają się o pomoc do rzecznika konsumenta, kiedy sklep odmawia rozpatrzenia reklamacji, wymagał od nich osobistego odbioru odpowiedzi na reklamację lub nie przestrzegał 14dniowego okresu na rozpatrzenie reklamacji.

 

  • Sporo problemów sprawiają nam też zakupy przez internet. W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba skarg związanych z tą formą zakupów. Najczęstszym problemem jest brak regulaminu na stronie sklepu i niejasne zapisy w umowach, które często prowadzą do nieporozumień.

 

  • Co dziesiąta ze skarg rozpatrywanych przez UOKiK dotyczy usług telekomunikacyjnych. Skarżymy się na przerwy w dostępie do internetu, wady telefonów kupionych w ramach promocji czy włączanie dodatkowych usług bez wcześniejszego porozumienia z klientem.

 

  • Kolejna grupa skarg jest związana z usługami budowlanymi. Wielu klientów nie decyduje się na zawarcie umowy w formie pisemnej, co bardzo komplikuje sytuację w razie jakichkolwiek nieporozumień.