Co wpływa na wysokość wynagrodzeń? Sprzedawcy w czołówce zarobków

handel

bigstockphoto.com

To oczywiste, że istnieją zawody, w których zarabia się dużo więcej niż w pozostałych. Jednak wynagrodzenie zależy nie tylko od profesji i stanowiska, ale też od wielu innych czynników. Co tak naprawdę wpływa na wysokość zarobków?

Każdy z nas chciałby wiedzieć, co tak naprawdę wpływa na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Większość osób stwierdzi, że to wykształcenie, doświadczenie i nabyte w związku z nim umiejętności. Okazuje się jednak, że elementów wpływających na wypłacaną pracownikowi pensję jest znacznie więcej.

Oczywiście, doświadczenie ma ogromną wartość, ponieważ wiąże się z rozbudowanymi umiejętnościami nie tylko ściśle związanymi z wykonywanym zawodem, ale również dotyczącymi innych kwestii, jak np. relacje interpersonalne, które w wielu profesjach są niezwykle istotne. Wieloletnie doświadczenie pozwala także lepiej radzić sobie w niespodziewanych sytuacjach i umożliwia rozwiązywanie skomplikowanych problemów. Ułatwia też dalsze pogłębianie wiedzy. Niemniej jednak bardzo duże znaczenie przy ustalaniu pensji ma zakres powierzonych pracownikowi obowiązków oraz obszar jego specjalizacji.

Wśród najlepiej płatnych grup zawodowych od kilku lat wymienia się pracowników branży IT. Jest ona wyjątkowa choćby dlatego, że nawet osoby dopiero rozpoczynające pracę mogą liczyć na zarobki sięgające już 3500zł „na rękę”. Wraz z każdym kolejnym awansem płaca wzrasta, choć różnice wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach są w tej branży mniejsze niż w innych przypadkach. Ponadto pracownicy firm IT zarabiają z reguły więcej niż osoby zatrudnione na analogicznych stanowiskach w innych branżach. Dla porównania, kierownicy w branży IT zarabiają średnio przeszło 12 000 złotych miesięcznie, a w marketingu kierownik może liczyć przeciętnie na niewiele ponad 9000zł.

Jednak na wysokość pensji wpływają również wyniki uzyskiwane w firmie. Najlepiej pokazuje to sektor handlowy. W sprzedaży niemal każdy – bez względu na wykształcenie – rozpoczyna od najniższych stawek, jednak droga awansu jest tu mało skomplikowana, a na wyższe stanowisko można dostać się stosunkowo szybko. Należy jednak być skutecznym, kreatywnym i przynosić firmie możliwie najwyższe zyski. Dzięki temu sprzedawcy są w stanie notować dochody wyższe niż większość pracowników w innych branżach nawet, jeśli nie posiadają wykształcenia kierunkowego i zaczynali od niewielkich stawek.