Zwolnienia w pierwszym kwartale 2010

Specjaliści analizujący polski rynek pracy nie mają dla nas niestety dobrych wiadomości. W pierwszym kwartale bieżącego roku zwolnienia grupowe objęły blisko 25 tysięcy Polaków.

Przerażające? Co więcej, liczba osób zwolnionych z pracy w większość polskich województw w marcu jest wyższa, niż w lutym. Nie wróży to najlepiej na przyszłość.

Najwięcej pracowników zostało do tej pory zwolnionych w województwie mazowieckim. Tam pracę straciło aż 14 tysięcy osób. W województwie dolnośląskim zwolnienia w marcu objęły aż 1300 pracowników przy 71 wypowiedzeniach w lutym.

Należy brać jednak pod uwagę, że dane te obejmują również filie firm, w których zwolnień było najwięcej.

Niestety na tym nie koniec. W kolejnych miesiącach przewidywane są następne rozwiązania umów o pracę. Prognozy na nadchodzący czas nie są optymistyczne.

Redukcje etatów zapowiadają jedne z największych polskich firm zatrudniających wielu Polaków, m. in. Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Poczta Polska. Łącznie pracę może stracić ponad 11 tysięcy osób zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach. Poczta Polska zapowiada, że zwolnienia grupowe w najbliższych miesiącach obejmą blisko 6 tysięcy jej pracowników, a PZU zakłada zwolnienie około 5,3 tysiąca zatrudnionych osób.