Nowy egzamin na prawo jazdy? Nie w styczniu

Nowy egzamin na prawo jazdy - nie w styczniu

Zmiany w egzaminie na prawo jazdy zapowiadane są już przynajmniej od dwóch lat. Choć wiadomo już, na czym będą one polegać, nie wiadomo, kiedy zostaną wprowadzone. Okazuje się, że wydawałoby się pewna data – 19 stycznia, nie jest już aktualna.

Zmiany w testach egzaminacyjnych miały być pierwotnie wprowadzone w lutym 2012 roku. Ten termin okazał się jednak niemożliwy do realizacji, ponieważ WORD-y nie zdążyłyby przygotować, ani wdrożyć nowych systemów egzaminacyjnych. Okazuje się, że mimo iż od tego czasu upłynęło już kilka miesięcy, system informatyczny dostosowany do nowych zasad nie istnieje. Co więcej Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego nie sprecyzowały nawet wymagań dla niego, w związku z czym zorganizowanie przetargu na stworzenie systemu nie jest możliwe, i najprawdopodobniej nie będzie możliwe w najbliższym kwartale.

Oznacza to, że wielka rewolucja w sposobie uzyskania prawa jazdy nie dojdzie jeszcze do skutku. Co zmieni się w przyszłości?

Przypomnijmy, że nowy egzamin na prawo jazdy ulegnie zmianie w części teoretycznej – kandydat będzie miał 30 pytań, niektóre w wersji filmowej, na odpowiedź na każde z nich będzie miał zaledwie 15 sekund, a odpowiedzi nie będzie mógł poprawić. By zdać, będzie musiał zdobyć 68 punktów na 74 możliwe.

Ustawodawca rozważa także poprawki w egzaminie praktycznym – udogodnienia miałyby dotknąć kursantów –  egzamin oblaliby dopiero wtedy, kiedy uzbieraliby ustaloną liczbę punktów karnych. Prawdopodobne, że do egzaminu zostanie włączony także sprawdzian z technik udzielania pierwszej pomocy.