Czy od umowy o dzieło powinno się płacić składki?

W ostatnich czasach coraz więcej mówi się o wprowadzeniu obowiązku płacenia składek ubezpieczeniowych od umów o dzieło. Czy rzeczywiście powinno tak być?

Jakie będą ewentualne korzyści, a jakie wady takiego rozwiązania?

Przede wszystkim, składki ubezpieczeniowe płacone od umów o dzieło pozwolą na wyeliminowanie konkurencji. Obecnie wielu pracodawców zatrudnia podwładnych na umowy o dzieło tylko po to, by nie płacić składek, a mimo tego, pracownicy często mają za zadanie spełniać obowiązki niemal identyczne, jak ci pracujący na umowę o pracę. W efekcie, tacy pracodawcy mogą pozwolić sobie na obniżanie cen usług i produktów, ponieważ płacąc mniej za zatrudnienie pracowników, są w stanie narzucać niższą marżę, a mimo tego utrzymywać przychody na wysokim poziomie.

Dla pracowników składki te będą bardzo istotne, ponieważ otrzymają oni ubezpieczenie od wypadku i choroby. Będą też mogli korzystać z zasiłków, co będzie pewnym zabezpieczeniem na przyszłość.

Co do wzrostu kosztów pracy zdania są podzielone. Oczywistym jest, że pracodawcy będą musieli więcej płacić za przyjmowanie pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło, ale jednocześnie niemal pewne jest, że będą starali się znaleźć rozwiązanie, które utrzyma ich dotychczasową sytuację na stałym poziomie. Zdania są też podzielone, jeżeli chodzi o ilość przyjmowanych pracowników.

Teoretycznie, umowy o dzieło będą zastępowane coraz częściej umowami o pracę, ponieważ ich warunki będą bardzo podobne. Z drugiej strony, wciąż pozostają zatrudniający potrzebujący pracowników jedynie na pewien czas, więc będą oni podpisywali umowy o dzieło.