Expose premiera – jakie zmiany dla biznesu i pracowników?

Expose premiera i zaprzysiężenie nowego rządu już za nami. Czeka nas wiele zmian, choć pewnie nie wszystkie uda się wcielić w życie. Jakie są najważniejsze punkty planu rządu na najbliższe lata?

Warto wiedzieć, co nas spotka w przyszłości. Jednymi z ważniejszych zmian będą te dotyczące polityki parorodzinnej oraz podatków, choć pojawi się także wiele innych nowelizacji.

W pierwszej sferze życia społecznego czekają nas większe o połowę ulgi na drugie i trzecie dziecko w rodzinie. Jednocześnie jednak, na becikowe nie będą mogły liczyć rodziny z jednym dzieckiem, których roczny dochód przekracza 85 tys. zł.

Rząd będzie również dążył do wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Ma to następować stopniowo, co cztery miesiące wiek przejścia na emeryturę będzie wydłużany o miesiąc, co w efekcie ma doprowadzić do momentu, w którym kobiety i mężczyźni będą pracowali do 67. roku życia. Wszystkich dotknie również likwidacja ulgi internetowej, która będzie niekorzystna tak dla osób prywatnych, jak i dla firm.

Nie tylko pracujący, ale też pracodawcy odczują zmiany. Planowane jest podniesienie składki rentowej o 2%. Obowiązek opłat będzie spoczywał na zatrudniających. Warto przy tym dodać, że premier nie zamierza wprowadzać zmian w kwestii waloryzacji rent i emerytur, choć chce, by stała się ona waloryzacją kwotową, a nie procentową. Na nowym planie rządu skorzystają niektóre firmy. Te budowlane mogą cieszyć się z planowanego skrócenia i uproszczenia procedur budowlanych.

Także kopalnie i firmy zajmujące się wydobyciem miedzi, srebra i gazu łupkowego czekają zmiany – kopaliny mają zostać opodatkowane, by dochody z nich mogły zasilać budżet państwa.