Ranking zaufania Polaków do polityków: CBOS

Andrzej Duda

Piotr Drabik/flickr.com

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało najnowszy ranking zaufania i nieufności Polaków. Politykiem, któremu ufa najwięcej Polaków jest prezydent Andrzej Duda, natomiast najmniej zaufania mamy do Janusza Korwin-Mikkego.

W dniach 17-24 sierpnia br. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło ankiety dotyczące zaufania, jakim pełnoletni Polacy darzą poszczególnych polityków. Na tej podstawie sporządzono ranking zaufania, a także opracowano zestawienie tych osób ze sceny politycznej, którym ufamy w najmniejszym stopniu.

Wyniki badania wskazały, że bezsprzecznie największym zaufaniem cieszy się, pełniący swą funkcję dopiero od 3 miesięcy, prezydent Andrzej Duda. Wskazało na niego 56% ankietowanych. 16% Polaków nie darzy go zaufaniem. Poza tym 46% obywateli ma zaufanie do premier Ewy Kopacz, aczkolwiek przeciwną postawę prezentuje 34% pytanych. Na 3. pozycji wśród osób wzbudzających zaufanie znalazł się piosenkarz i tegoroczny kandydat na prezydenta Paweł Kukiz. Zebrał 42% głosów, choć nie ufa mu 27% Polaków.

Na kolejnych pozycjach znaleźli się kandydatka do fotela szefowej rządu Beata Szydło oraz minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości zdobyła 37% głosów deklarujących zaufanie, jednak przeciwnego zdania było 23% ankietowanych. Szef MSZ cieszy się zaufaniem na poziomie 36%, a nie ufa mu 24% Polaków. 30-procentowe poparcie wyrażono wobec szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, jednak dużo więcej jest tych, którzy deklarują nieufność – stanowili oni 49% spośród wszystkich respondentów.

28-procentowym zaufaniem cieszą się zarówno marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, jak też przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusz Piechociński oraz lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Za nimi znalazł się marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wobec którego zaufanie zadeklarowało 27% ankietowanych. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak zyskał zaufanie na poziomie 27%, a w przypadku przewodniczącego partii Polska Razem Jarosława Gowina było to 26% głosów.

Największą nieufnością Polacy darzą jednak szefa partii KORWiN, Janusza Korwin-Mikkego, który w tej niechlubnej kategorii zyskał 64% głosów. 62% ankietowanych nie ufa przewodniczącemu Twojego Ruchu Januszowi Palikotowi. Dopiero za nim znalazł się Jarosław Kaczyński.