Z Portugalii wyemigrowało już ponad 20% młodych

flaga Portugalii

fdecomite/flickr.com

Portugalia to jeden z tych krajów, w których kryzys gospodarczy odcisnął szczególne piętno. Objawiło się to m.in. wzmożoną emigracją obywateli tego kraju. Szacuje się, że poza granicami żyje już ponad 20% Portugalczyków.

Myśląc, że z Polski wyemigrowała ogromna liczba obywateli, jesteśmy w błędzie. Poza granicami kraju żyje tylko ok. 5% rodaków. Dla porównania, z Portugalii wyemigrowało już ponad 20% obywateli! Dane na ten temat przedstawiło Obserwatorium Emigracyjne działające w Lizbonie. Jak nietrudno jest się domyślić, zwiększoną emigrację zaczęto odnotowywać po wybuchu kryzysu gospodarczego. Od 2010 r. liczba osób opuszczających ojczyznę wzrosła tu o połowę.

W ujęciu nominalnym, z Portugalii wyjechały dotąd ponad 2 miliony mieszkańców. Cała ludność kraju wynosi natomiast ok. 10 miliona osób. W badaniach, jako Portugalczyków, uwzględniano wszystkich tych, którzy urodzili się na terenie tego państwa. Oznacza to, że wliczono zarówno ludzi, którzy posiadają paszport portugalski, jak również tych, którzy mają podwójne obywatelstwo. Niemniej jednak, do grupy emigrantów nie zaliczono urodzonych poza granicami Portugalii dzieci osób, które wyjechały.

Dokładniejsze dane wskazują, że w ostatnich 2 latach Portugalię opuszczało średnio 110 tysięcy obywateli rocznie. Tak dużej skali emigracji nie widziano tu od 40 lat! Większość osób, które wyjechały z kraju leżącego na Półwyspie Iberyjskim, żyje obecnie w innych państwach Unii Europejskiej. Najwięcej osób udaje się do Wielkiej Brytanii, gdzie rocznie emigruje ok. 30 tys. mieszkańców Portugalii. Drugim z głównych celów emigracyjnych jest Szwajcaria, do której wyjeżdża średnio ok. 20 tys. Portugalczyków. Ok. 18 tys. osób rocznie decyduje się na życie we Francji. Spośród państw spoza Wspólnoty, Portugalczycy najchętniej wybierają Angolę, do której rocznie udaje się ok. 5 tys. emigrantów.

Chociaż emigracja z pewnością negatywnie wpływa na ogólną kondycję kraju, to jednak statystyki Narodowego Banku Portugalii wskazują, że emigranci wysyłają do kraju znaczne sumy pieniędzy. Szacuje się, że każdego miesiąca jest to przeszło 300 mln euro. Najwięcej funduszy przesyłają do ojczyzny emigranci żyjący w Szwajcarii i Francji. Jest to odpowiednio ok. 99 i 88 mln euro.