W PKO BP księgi wieczyste sprawdzą online

W ramach wdrażania e-administracji od połowy czerwca można sprawdzać księgi wieczyste za pośrednictwem internetu. Inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości spotkała się z nikłym odzewem.

PKO BP jako jeden z pierwszych banków w Polsce zdecydował się skorzystać z nowoczesnych rozwiązań. Potencjalny kredytobiorca nie będzie już musiał składać wizyty w sądzie, aby pobrać papierowy odpis z księgi wieczystej. Wszystko załatwią za niego urzędnicy banku, którzy skontrolują stan prawny nieruchomości bez ruszania się z biura. Podobnie, gdy już zostanie ustanowione zabezpieczenie hipoteczne, pracownik banku sprawdzi, czy sąd naniósł odpowiednie poprawki w dokumentacji.

Zmiany te są kolejnym krokiem na drodze ułatwiania życia obywatelom. E-administracja ma wyeliminować konieczność odwiedzania urzędów i stania w kolejkach wtedy, gdy tylko jest to możliwe. Dotychczas mogliśmy online składać roczne zeznania podatkowe PIT, teraz pojawiło się kolejne komfortowe rozwiązanie, tym razem dotyczące ksiąg wieczystych.